z2170493272158_f25e7bd70adade0c0bb7078eda0881d5
z2170541678972_ba5be12babadc47c4d0ce610d321d260
WHAT’S INCLUDED_ pump-in-style-breast-pump-amazon-pdp-inside-package-white-500×500
Medela-PumpInStyle-Custom
91832ce8b4e0fa0db887eeb3abb6c065.w3000.h3000

Medela Max Flow Full phụ kiện

6.500.000 5.350.000

Nguyên Hộp Nguyên seal mẫu mới nhất của Medela pump usa

Bản đầy đủ nhé các mẹ

Max Flow có 2 phiên bản, bản rút gọn và đầy đủ. 

Giá của bản này là bản dầy đủ phụ kiện các mẹ có thể xem kỹ trong ảnh nhé.

0914788700