GIÚP BẢO QUẢN LẠNH SỮA MẸ KHI MẸ ĐI LÀM CÔN G TY KHÔNG CÓ TỦ LẠNH, KHI MẸ RA NGOÀI CẦN GIỮ LẠNH SỮA TRÁNH BỊ HỎNG SỮA

0914788700