8346_166121220419960_9028173002744103884_n-1
6dd0991c-c038-49f5-aabb-1cc2d006984b_1.b5a6b15fd9d38c5172e6b21c69a0d395
101035077-02-002
101035078-02

Sạc chính hãng medela pump điện 110v

150.000 110.000

Sạc zin chuẩn chính hãng medela

dùng cho nguồn điện 110v

hàng chuẩn chính hãng medela

dùng ở điện viêt nam phải đổi nguồn điện

0914788700