gel giữ nóng hoặc ấm thực phẩm

90.000 75.000

đơn vị bán 1 chiếc

0914788700