ĐÈN XÔNG TINH DẦU BÁT TRÀNG CỠ NHỎ

110.000

Đèn sản xuất tại Làng Gốm Bát Tràng truyền thống của Việt nam.

có chiết áp có thể chỉnh ánh sáng đèn sáng tỏ hay mờ dùng thay đèn ngủ được luôn a.

0914788700